PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BERANDAM MELAYU LINGGA

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan masyarakat Melayu Lingga memiliki makna dan filosofinya masing-masing serta memiliki nilai, lambing dan tunjuk ajar tersendiri. Oleh sebab itu, di antara tunjuk ajar dan adat yang dilakukan memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga menyebabkan peralatan dan perlengkapan dalam prosesi Berandam diatur dan ditetapkan oleh adat dengan cermat.

Pelaksanaan adab dan adat Berandam dalam prosesi pernikahan orang Melayu serta berbagai persiapan  dan perlengkapannya dipercayakan kepada Tukang Andam, yaitu orang yang bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya prosesi Berandam. Keseluruhan persiapan peralatan dan perlengkapan prosesi berandam sendiri dilakukan dirumah calon mempelai perempuan. Adapun peralatan dan perlengkapannya terdiri dari :

a. Peralatan :

 1. Pisau lipat/pisau cukur
 2. Sisir/sikat
 3. Gunting rambut
 4. Kain putih

b. Perlengkapan :

 1. Tepak sirih

Seperangkat tepak sirih terdiri dari beberapa helai daun sirih, buah pinang, gambir, Kapur sirih, tembakau dan kacip yang ditempatkan pada sebuah wadah tembaga.

 1. Kakidian

Kakidian berjumlah dua buah  dan merupakan tempat untuk meletakkan lilin. Terbuat dari tembaga dan  bentuk bagian kakinya melebar

 1. Pahar besar

Pahar yang dibuat berbahan tembaga, perak atau gangsa yang digunakan untuk meletakkan seperangkat lauk pauk dan hidangan kue mueh pengantin

 1. Dulang

Dulang merupakan tempat bertutup yang berbentuk bulat terbuat dari tembaga, digunakan untuk mengisi handuk, gunting,pisaulipat,kain putih,kain pelekat dank ain bating sarung

 1. Semberip/Talam kecil yang berkaki

Semberip digunakan untuk meletakkan beberapa buah sangku yang berisi perlengkapan tepuk tepung tawar.

 1. Lilin dan Mancis kayu
 2. Kain Pelekat
 3. Kain Batik sarung
 4. Handuk besar
 5. PerlengkapanTepung Tawar
 6. Kelapa dan Benang Tukal

Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang bergoncang airnya dan berbentuk lonjong. sedangkan Benang Tukal dililit diatas kelapa tersebut

 1. Sanggan

Sanggan merupakan tempat untuk meletakkan padi, beras dan kelapa yang diatasnya diletakkan benang tukal.

 1. Air tolak Bala
 2. Hidangan lauk pauk
 3. Hidangan Kue Mueh beserta Teko dan Cangkir Air Manis
 4. Satu bungkus rokok
 5. Satu buah mangkok nasi dan sendok nasi
 6. Satu buah sanggan dan sangku (mangkuk cuci tangan)
 7. Satu buah pinggan/piring makan
 8. Kaki batil
 9. Tudung saji
 10. Tudung hidang

 

SUMBER : Buku Adab dan Adat Berandam Bunda Tanah Melayu, LAM Lingga