RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH

Sejak Kanak-Kanak Menjadi Sultan Kerajaan Riau Lingga johorPahang sejak Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah telah memantapkan kedudukan pusat kerajaan di Ulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Beliau dilantik menjadi sultan pada 4 Oktober 1722. Sejak saat itu Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang mempunyai jabatan baru di bawah sebagai “pembantu“ Yang Dipertuan… Read more“RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH”