TRADISI BERBAGI MAKANAN MENYAMBUT BULAN RAMADHAN

Pada setiap hari terakhir bulan Sya’ban selepas Ashar penduduk bebebarapa kampung di Daik khususnya di kampung Tanda hulu saling berbagi makanan seperti kue basah atau pun masakan tertentu kepada tetangga, dan sanak saudara yang berada di lain kampung. Setiap rumah akan memberikan makanan ke rumah yang lain
dan saling membalas pemberian. Tujuan dari saling berbagi makanan ini ialah sebagai penanda menyambut bulan puasa, menggembirakan orang yang diberikan dan silaturahmi.

Tradisi telah lama dilaksanakan oleh masyarakat di Daik, yang dikirakan telah ada sejak zaman kerajaan Lingga-Riau

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga