TONJEN

Nama permainan ini disebut main tonjen. Sebutan untuk nama permainan ini hanya terdapat di Kabupaten Lingga. Permainan ini dapat dimainkan di darat dan di sungai atau kolam

PEMAIN
Pemain ini dapat dilakukan beramai-ramai, antara 4 hingga 8 orang. Dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan prempuan atau campuran dari keduanya. Usia pemain dalam permainan ini adalah antara 5 hingga 12 tahun.

ATURAN MAIN
Aturan permainan ini adalah :

  • Sebelum memulai permainan terlebih dahulu melaku- kan ompiong dan sut.
  • Pihak yang kalah menjadi orang “Yang jadi”
  • “Yang jadi”/yang kalah akan mengejar seluruh pemain untuk dicuit.
  • Seluruh pemain akan berlari menghindari cuitan dari “yang jadi”
  • Jika salah satu pemain yang dikejar dapat dicuit maka “yang jadi” berganti orang. Demikian secara terus- menerus dilakukan permainan ini, permainan ini berhenti biasanya jika mereka bosan, kelelahan atau ad a di antara merek a yang h aru s pu lang karena dipanggil oleh orang tuanya.

ALAT YANG DIGUNAKAN
Dalam permainan ini tidak ada alat khusus yang harus digunakan. Cu ku p mencari lokasi permainan yang dianggap cukup representatif seperti di halaman rumah, lapangan dan sungai atau kolam. Setiap pemain hanya mempersiapkan diri mereka masing-masing agar dapat berlari dan bersembunyi jika dikejar oleh yang jadi. Jika permainan di air (sungai atau kolam) maka pemain akan mengejar sekuat tenaga melompat dan berlari serta menyelam dalam upaya mengejar atau menghindar dari cuitan.

WAKTU DAN TEMPAT
Waktu pelaksanaan permainan ini dilaksanakan pada siang atau sore hari, disaat waktu senggang dan saat para teman-teman sedang berkumpul, atau dapat juga dengan berj an j i u n tu k w aktu  d an  temp at tertentu  u ntu k melaksanakan permainan ini. Tempat bermain tidak perlu ruang atau lapangan khusus, cukup dilakukan di halaman rumah, lapangan dan disungai atau kolam yang biasa mereka gunakan untuk mandi-mandi.

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga