Ritual Tradisi Talam Dua Muka

Acara ritual Talam Dua Muka dilaksanakan oleh masyarakat yang beraliran Animisme desa Teluk Setimbul Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat setiap bulan pada 15 hari bulan kalender penanggalan Cina, biasanya dilaksanakan jam 14:00  sampai dengan jam 16:00 Wib oleh Ketua Adat yang diilih secara turun temurun. Untuk saat ini yang memimpin ritual ini adalah anak dari Bapak Bekuk yaitu Eng Sun.

Tujuan ritual ini adalah untuk “ bele kampong” atau penjagaan kampung dari bahaya dan penyakit menurut kepercayaan mereka. Proses Acara tersebut diawali dengan berkumpulnya masyarakat kampung di Balai tempat ritual kaki bukit, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan mantra-mantra untuk mendatangkan roh leluhur nenek moyang, serta pemberian sesajen pulut kuning dan wajik yang diletakkan diatas batang kayu sebelah kiri dan kanan, selain itu dihidangkan juga lauk pauk berupa daging sapi atau daging babi.

Acara dilanjutkan dengan mandi di kolam diatas bukit yang sudah ada sejak nenek moyang mereka kurang lebih seratus tahun yang lalu. Kola mini juga terdapat ikan yang tidak boleh diambil dan tidak boleh mengucapkan perkataan yang takabur pada saat berada dikawasan kolam tersebut, konon akan mendapatkan celaka menurut kepercayaan mereka.

Adapun tujuan mandi di kolam tersebut adalah untuk menghanyutkan penyakit. Acara diakhiri dengan memancangkan bendera kecil diatas makanan sesajen.

Sumber :  Yetty Marliana Kepala Bidang Seni Budaya dan Ibu Titin SE Kepala Seksi Pembinaan Budaya Daerah Kabupaten Karimun.