MANUSKRIP PEMBERITAHUAN KEPADA KETUA-KETUA DAN KEPALA DAERAH DI LINGGA-RIAU ZAMAN SULTAN ABDURRAHMAN MUAZZAM SYAH (1885-1911) TENTANG PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN PENDUDUK

Surat huruf cetak yang mengandungi pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Syah yang ditujukan kepada ketua atau daerah seluruh kerajaan Lingga-Riau tanggal 1 Muharam 1307/28 Agustus
1889 M. Isi surat pemberitahuan ini yakni titah Sultan kepada kepala kampung, Batin, Penghulu, dan Jenang di seluruh wilayah kerajaan Lingga Riau untuk menyampaikan kepada rakyat yang dibawah pemerintahan masing-masing untuk melaporkan urusan kelahiran dan kematian.

Penyebab kematian juga perlu dijelaskan saat mengadakan laporan. Kepala wilayah dititahkan untuk membuat daftar setiap laporan yang diterima dan selanjutnya melaporkan kepada pejabat yang menjabat urusan tersebut.

Manuskrip ini berbahan kertas Eropa dan pada saat ini keberadaan manuskrip berada di Museum Linggam Cahaya Kabupaten Lingga.

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga