MANUSKRIP KIFIAT ‘ALA ZIKRI TARIQAH AL-NAQSABANDIAH AL- MUJADIDDIAH AL-AHMADIAH

Kitab ini jenis cetakan yang berisikan tentang zikir dari Tariqat Al-Naqsabandiyah al-Mujadiddiyah al-Ahmadiyah yang disusun oleh Sayyid Syarif al-Muhammad Saleh bin Sayyid Syarif Habib Abdurrahman Azzawawi. Kitab diterbitkan oleh percetakan Al-Ahmadiah Riau tahun 1313 Hijriah/1895.

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga