MANUSKRIP BIDAYAH AL-HIDAYAH

Kitab tulisan tangan ini merupakan salinan ulang dari kitab sebelumnya. Di kolofon kitab dinyatakan “Inilah kitab yang bernama (Hidāyah al-Bidāyah) Bidāyah al-Hidāyah karangan Syaikh Muḥammad Zayn anak tuan Faqīh Jalāl al-Dīn Aceh dijawikan di negeri Makkah al-Musyarrafah muwafaqat dengan tuan Syaikh Sa’īd Sanbal dan lainnya
segala ulama yang besar-besar dalam negeri Makkah Musyarrafah dan Madinah al-Munawwarah dikeluarkan daripada kitab Syaikh Sanūsī dan hasyiah rahmatullahi Taʻālá wa radhū ‘anhum ajmaʻīn, Hijrah Nabi Sallá Allāhu ‘alayhi wa sallama, karangan syaikh Muḥammad Zayn.

Kitab ini membahas tentang pentingnya bismalah dalam memulai sesuatu, empat makna pujian bagi Allah, kemudian kitab menjelaskan tentang pengetahuan agama dan hukum-hukum, kewajiban mengenal Allah, sifat-sifat-Nya dan pembagian sifat-Nya, mengenal para rasul dan lain-lain.

Saat ini Manuskrip Bidayah Al – Hidayah Berada di Museum Linggam Cahaya Kabupaten Lingga.

 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga