MAKAM TANAH RUNTUH

Lokasi Makam  Tanah Runtuh adalah di sekitar Pantai Sergang. Makam ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai makam keramat. Makam Tanah Runtuh  terdiri atas 2 jenis makam. Masing-masing berbentuk besar dan kecil. Diyakini oleh masyarakat setempat makam ini adalah makam seorang putri yang sedang melakukan pelayaran di perairan Lingga hendak menuju Daik. Namun sebelum tiba di Daik, beliau sudah meninggal dunia.

Rombongan  yang membawa putri tersebut akhirnya memutuskan untuk memakamkannya di sekitar Pantai Sergang. Namun Demikian , tidak dapat diketahui  secara pasti siapa yang dimakamkan dalam bentuk makam yang berbentuk lebih kecil dari  makam sang putri. Tidak jauh dari lokasi Makam Tanah Runtuh juga ditemukan sejenis tugu timah berbentuk  bulat  diatasnya. Namun tidak ada korelasi antara Makam Tanah runtuh dengan tugu timah tersebut.

Pada masa lalu,  masyarakat setempat meyakini bahwa dengan perantara sang putri di makam itu segala penyakit dapat disembuhkan. Apabila penyakitnya dapat disembuhkan, mereka membawa pulut kuning dan ayam jantan berwarna hitam untuk dipersembahkan kepada sang putri di makam itu. Namun  Tradisi ini pada masa sekarang sudah tidak dilakukan lagi.

 

Sumber : Buku Cerita Rakyat Asal Usul Nama Tempat Kabupaten Lingga
Penerbit : Dinas KEbudayaan Kabupaten Lingga