KAET ANJING

Nama permainan ini adalah kaet anjing atau disebut juga dengan anjing kawen atau anjing bebini. Permainan ini terdapat di Kabupaten Lingga.

PEMAIN
Permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki dan prempuan. Permainan ini dilakukan oleh anak yang berusia antara 4 sampai 12 tahun. Jumlah pemain kaet anjing atau anjing kawen biasanya dilakukan oleh 3 orang pemain.

ATURAN MAIN
Aturan main kaet anjing sangat sederhana. Permainan ini tidak mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi sebagai hiburan semata adanya.
–   Pemain berjumlah 3 orang
–   Masing-masing pemain berdiri berdekatan
–   Satu kaki digunakan untuk berdiri, sedang kaki yang sebelah lagi dilekatkan pada kaki kawan yang berada disebelahnya demikian juga teman yang disebelahnya melakukan hal yang sama hingga sebelah kaki masing- masing pemain saling menjepit.
–   Setelah posisi yang diinginkan diperoleh dengan posisi saling menjepit,kemudian ketigapemain berlompat-lompat kecilberulang-ulanghinggasalah satu lepas,dan jikaterlepas permainan diulang dengan posisi awal tadi.
–   Permainan ini hanya sebatas hiburan tanpa mencari pihak yang menang atau kalah.

ALAT YANG DIGUNAKAN
Permainan ini tidak menggunakan peralatan tetapi cukup dengan mengandalkan kedua belah kaki masing- masing pemain. Permainan ini mengandalkan keber- samaan dan kesimbangan, hingga dapat melaku kan permainan dengan berjalan lebih lama tanpa lepas saat melompat-lompat kecil.

WAKTU DAN TEMPAT
Waktu yang digunakan dalam permainan ini biasanya siang atau sore hari disaat waktu senggang dan disaat teman-teman berku mpu l. Tempat yan g digu nakan biasanya di halaman rumah atau di lapangan terbuka. Permainan ini tidak memerlukan lapangan yang luas, tetapi cukup seadanya yang dapat melakukan lompatan.

 

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga