ASAL NAMA DESA PENUBA

Orang yang meracun ikan dengan air tuba disebut dengan menuba. Orang yang meracun manusia juga disebut dengan menuba. Di zaman dahulu di kepulauan Lingga banyak bajak laut yang suka menyerang kampung-kampung untuk menjarah harta benda. Di pulau Selayar untuk menghadapi bajak laut digunakan racun. Bajak laut yang singgah ke pulau Selayar oleh orang kampung diberikan hidangan yang telah dicampur racun. Bajak laut yang termakan racun akan meninggal dan dibasmi secara diam-diam. Kampung itu disebut orang dengan kampung menuba dan seterusnya lama-kelamaan berubah menjadi Penuba.

 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga