Tradisi Pakaian Tradisional “Kain Dagang”

Dalam tradisi pakaian tradisional Melayu Lingga, baik kaum pria atau wanita perlu menggunakan kain dagang. Kain dagang dimaksud bukanlah kain untuk orang yang sedang berdagang atau berniaga. Kain dagang merupakan kain sarung yang dipakai kaum pria atau wanita sebagai pelengkap berpakaian Melayu. Dalam pakaian tradisional Melayu, kaum pria belum dianggap… Read more“Tradisi Pakaian Tradisional “Kain Dagang””