Silat Pengantin

Silat pengantin merupakan tradisi yang digelar oleh masyarakat Lingga dalam perhelatan Nikah kawin, silat yang dilakukan ini untuk menyambut pengantin laki-laki menuju kepelaminan. Tidak hanya itu Silat pengantin diperuntukan penyambutan tamu-tamu besar yang datang ke negeri Bunda tanah Melayu. Jenis Silat Pengantin beragam tergantung dari Aliran masing-masing daerah setempat, namun… Read more“Silat Pengantin”