MAKAN SEHIDANG BERLIMA

Di Kabupaten Lingga terdapat adat istiadat makan satu hidangan dalam jumlah tertentu. Makanan yang dihidangkan terdiri dari nasi, lauk pauk, kue dan minuman. Lauk pauk yang diisi di dalam mangkok tembikar atau kaca dihidangkan di atas talam atau paha. Dalam majelis jamuan acara  adat istiadat, kenduri doa selamat, kenduri arwah dan perayaan tertentu, setiap hidangan di dalam talam atau pun paha (talam berkaki) dihidangkan hanya untuk lima orang. Setiap hidangan untuk lima orang ada mengaitkan dengan jumlah shalat lima waktu dan rukun Islam. Dalam adat istiadat makan satu hidangan berlima boleh juga satu hidangan berempat atau bertiga jika jumlah orang tidak mencukupi.            

Aturan makan sehidang dalam jumlah tertentu bukan hal yang baru. Di zaman Kerajaan Lingga-Riau terdapat juga aturan makan sehidang dalam jumlah dan untuk orang tertentu jika mengadakan jamuan di dalam balairung sri. Dalam adat istiadat raja-raja Melayu Lingga-Riau ada disebutkan tentang adat istiadat sedaun yakni sehidangan di balairung. Yang Dipertuan Muda, Bendahara dan Tengku Besar boleh sehidang bertiga. Anak raja yang lain walaupun anak Tengku Besar dilarang sehidangan kecuali dengan titah dikurniakan. Anak Yang Dipertuan Muda atau pun anak bakal Yang Dipertuan Muda diperbolehkan sehidangan dengan Temenggung. Anak cucu Yang Dipertuan Besar, anak cucu Yang Dipertuan Muda, anak cucu Bendahara, anak cucu Temenggung boleh satu hidangan. Adat istiadat ini hanya berlaku di balairung.

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga