Bidang Sejarah dan Tradisi

bu-evi

MAFILINA SALASIAH, SH

NIP.19640107 198603 2 018

Kepala Bidang Sejarah dan Tradisi

Pasal 551

 1. Bidang Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas pokok koordinasi penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, pengkajian sumber dan penulisan sejarah, pembinaan sejarah lokal tingkat provinsi, pembangunan, perawatan sarana prasarana bersejarah, pembinaan tradisi dan komunitas lembaga adat, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi:
 • koordinasi penyusunan bahan fasilitasi penulisan sejarah, pelestarian tradisi dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
 • koordinasi pembinaan geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, pengkajian sumber sejarah, penulisan sejarah, pembinaan tradisi dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
 • koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan bersejarah;
 • koordinasi pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan bidang tradisi;
 • koordinasi pelaksanaan pendaftaran budaya tak benda;
 • koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi;
 • koordinasi pelaporan pembinaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan tenaga kesejarahan dan tradisi; dan
 • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang Sejarah dan Tradisi terdiri atas:
a. Seksi Sejarah;
b. Seksi Tradisi; dan
c. Seksi Tenaga Kesejarahan dan Tradisi.

1,396 thoughts on “Bidang Sejarah dan Tradisi

 1. Pingback: online cialis
 2. Pingback: amateurgirls5788
 3. Pingback: linkshit6687
 4. Pingback: cialisvi.com
 5. Pingback: 218TYm8zygz
 6. Pingback: hdmobilesex.me
 7. Pingback: buy cialis
 8. Pingback: ABrand
 9. Pingback: cialis pills
 10. Pingback: cialis prices
 11. Pingback: cialis 20 mg
 12. Pingback: generic cialis
 13. Pingback: cialis daily
 14. Pingback: cialis tadalafil
 15. Pingback: buy tadalafil
 16. Pingback: buy brand viagra
 17. Pingback: cheap brand viagra
 18. Pingback: brand viagra
 19. Pingback: brand viagra 100mg
 20. Pingback: name brand viagra
 21. Pingback: buy cytotec
 22. Pingback: online cytotec
 23. Pingback: cytotec online
 24. Pingback: cheap cytotec
 25. Pingback: buy cheap cytotec
 26. Pingback: cytotec
 27. Pingback: cytotec induction
 28. Pingback: buy cytotec amazon
 29. Pingback: buy dapoxetine
 30. Pingback: online dapoxetine
 31. Pingback: dapoxetine online
 32. Pingback: cheap dapoxetine
 33. Pingback: dapoxetine
 34. Pingback: dapoxetine at cvs
 35. Pingback: dapoxetine reviews
 36. Pingback: dapoxetine 100 mg
 37. Pingback: buy brand cialis
 38. Pingback: cheap brand cialis
 39. Pingback: brand cialis
 40. Pingback: cialis brand only
 41. Pingback: brand cialis 5 mg
 42. Pingback: buy zovirax
 43. Pingback: zovirax pill
 44. Pingback: zovirax
 45. Pingback: online zovirax
 46. Pingback: zovirax online
 47. Pingback: cheap zovirax
 48. Pingback: buy cheap zovirax
 49. Pingback: zovirax cream
 50. Pingback: zovirax ointment
 51. Pingback: extra super cialis
 52. Pingback: retin-a
 53. Pingback: buy retin-a
 54. Pingback: online retin-a
 55. Pingback: retin-a online
 56. Pingback: cheap retin-a
 57. Pingback: buy cheap retin-a
 58. Pingback: retin-a cream
 59. Pingback: retin-a micro
 60. Pingback: buy cialis soft
 61. Pingback: online cialis soft
 62. Pingback: cialis soft online
 63. Pingback: cheap cialis soft
 64. Pingback: cialis soft
 65. Pingback: soft tab cialis
 66. Pingback: fluoxetine
 67. Pingback: buy fluoxetine
 68. Pingback: online fluoxetine
 69. Pingback: fluoxetine online
 70. Pingback: cheap fluoxetine
 71. Pingback: fluoxetine hcl
 72. Pingback: fluoxetine 20 mg
 73. Pingback: fluoxetine 20mg
 74. Pingback: what is fluoxetine
 75. Pingback: fluoxetine 10 mg
 76. Pingback: fluoxetine dosage
 77. Pingback: fluoxetine reviews
 78. Pingback: fluoxetine coupons
 79. Pingback: fluoxetine prozac
 80. Pingback: prozac fluoxetine
 81. Pingback: extra super viagra
 82. Pingback: buy viagra plus
 83. Pingback: online viagra plus
 84. Pingback: viagra plus online
 85. Pingback: cheap viagra plus
 86. Pingback: viagra plus
 87. Pingback: viagra plus 400 mg
 88. Pingback: viagra plus pills
 89. Pingback: buy zithromax
 90. Pingback: online zithromax
 91. Pingback: zithromax online
 92. Pingback: cheap zithromax
 93. Pingback: zithromax
 94. Pingback: zithromax z-pak
 95. Pingback: zithromax dosage
 96. Pingback: zithromax for cats
 97. Pingback: buy lasix
 98. Pingback: online lasix
 99. Pingback: lasix online
 100. Pingback: cheap lasix
 101. Pingback: buy cheap lasix
 102. Pingback: lasix
 103. Pingback: lasix medication
 104. Pingback: lasix side effects
 105. Pingback: lasix dosage
 106. Pingback: lasix generic
 107. Pingback: what is lasix
 108. Pingback: lasix water pill
 109. Pingback: lasix generic name
 110. Pingback: bumex vs lasix
 111. Pingback: lasix potassium
 112. Pingback: generic for lasix
 113. Pingback: warnings for lasix
 114. Pingback: iv lasix
 115. Pingback: lasix for dogs
 116. Pingback: lasix 40 mg
 117. Pingback: buy kamagra
 118. Pingback: online kamagra
 119. Pingback: kamagra online
 120. Pingback: cheap kamagra
 121. Pingback: buy cheap kamagra
 122. Pingback: kamagra
 123. Pingback: kamagra oral jelly
 124. Pingback: kamagra 100mg
 125. Pingback: kamagra jelly
 126. Pingback: kamagra store
 127. Pingback: kamagra gel
 128. Pingback: super kamagra
 129. Pingback: buy levitra
 130. Pingback: online levitra
 131. Pingback: levitra online
 132. Pingback: cheap levitra
 133. Pingback: buy cheap levitra
 134. Pingback: levitra
 135. Pingback: levitra coupon
 136. Pingback: levitra 20 mg
 137. Pingback: levitra vs viagra
 138. Pingback: levitra generic
 139. Pingback: generic levitra
 140. Pingback: levitra prices
 141. Pingback: levitra cost
 142. Pingback: buy propecia
 143. Pingback: online propecia
 144. Pingback: propecia online
 145. Pingback: cheap propecia
 146. Pingback: buy cheap propecia
 147. Pingback: propecia
 148. Pingback: does propecia work
 149. Pingback: generic propecia
 150. Pingback: propecia for sale
 151. Pingback: propecia stock
 152. Pingback: cost of propecia
 153. Pingback: propecia for men
 154. Pingback: propecia tablets
 155. Pingback: buy doxycycline
 156. Pingback: online doxycycline
 157. Pingback: doxycycline online
 158. Pingback: cheap doxycycline
 159. Pingback: doxycycline
 160. Pingback: doxycycline 100mg
 161. Pingback: doxycycline dosage
 162. Pingback: doxycycline mono
 163. Pingback: doxycycline dose
 164. Pingback: doxycycline 100 mg
 165. Pingback: fish doxycycline
 166. Pingback: buy ventolin
 167. Pingback: online ventolin
 168. Pingback: ventolin online
 169. Pingback: cheap ventolin
 170. Pingback: buy cheap ventolin
 171. Pingback: ventolin
 172. Pingback: ventolin inhaler
 173. Pingback: $15 ventolin
 174. Pingback: generic ventolin
 175. Pingback: buy metformin
 176. Pingback: online metformin
 177. Pingback: metformin online
 178. Pingback: cheap metformin
 179. Pingback: metformin
 180. Pingback: metformin 500 mg
 181. Pingback: metformin dosage
 182. Pingback: metformin lawsuit
 183. Pingback: metformin hcl
 184. Pingback: metformin problems
 185. Pingback: metformin er
 186. Pingback: what is metformin
 187. Pingback: metformin dementia
 188. Pingback: metformin xr
 189. Pingback: metformin 1000 mg
 190. Pingback: metformin uses
 191. Pingback: metformin generic
 192. Pingback: metformin dose
 193. Pingback: metformin recall
 194. Pingback: metformin diarrhea
 195. Pingback: metformin 500mg
 196. Pingback: metformin for pcos
 197. Pingback: metformin diabetes
 198. Pingback: metformin 500
 199. Pingback: metformin overdose
 200. Pingback: metformin pcos
 201. Pingback: metformin 1000mg
 202. Pingback: metformin 1000
 203. Pingback: metformin and pcos
 204. Pingback: is metformin safe
 205. Pingback: metformin 850 mg
 206. Pingback: metformina
 207. Pingback: buy synthroid
 208. Pingback: online synthroid
 209. Pingback: synthroid online
 210. Pingback: cheap synthroid
 211. Pingback: synthroid
 212. Pingback: synthroid dosage
 213. Pingback: synthroid coupon
 214. Pingback: synthroid generic
 215. Pingback: synthroid coupons
 216. Pingback: synthroid dosing
 217. Pingback: what is synthroid
 218. Pingback: generic synthroid
 219. Pingback: synthroid direct
 220. Pingback: synthroid dose
 221. Pingback: synthroid recall
 222. Pingback: synthroid dosages
 223. Pingback: buy flagyl
 224. Pingback: online flagyl
 225. Pingback: flagyl online
 226. Pingback: cheap flagyl
 227. Pingback: buy cheap flagyl
 228. Pingback: flagyl
 229. Pingback: flagyl antibiotic
 230. Pingback: flagyl dosage
 231. Pingback: flagyl and alcohol
 232. Pingback: flagyl 500 mg
 233. Pingback: flagyl for dogs
 234. Pingback: what is flagyl
 235. Pingback: flagyl dosing
 236. Pingback: flagyl 500
 237. Pingback: flagyl 400
 238. Pingback: flagyl bula
 239. Pingback: uses for flagyl
 240. Pingback: generic for flagyl
 241. Pingback: flagyl for kids
 242. Pingback: flagyl for uti
 243. Pingback: hctz
 244. Pingback: hctz side effects
 245. Pingback: hctz medication
 246. Pingback: hctz 25 mg
 247. Pingback: lisinopril/hctz
 248. Pingback: lisinopril hctz
 249. Pingback: hctz/lisinopril
 250. Pingback: diflucan
 251. Pingback: buy diflucan
 252. Pingback: online diflucan
 253. Pingback: diflucan online
 254. Pingback: cheap diflucan
 255. Pingback: buy cheap diflucan
 256. Pingback: diflucan dosage
 257. Pingback: diflucan 150 mg
 258. Pingback: tadalafil generic
 259. Pingback: antabuse
 260. Pingback: buy antabuse
 261. Pingback: online antabuse
 262. Pingback: antabuse online
 263. Pingback: cheap antabuse
 264. Pingback: buy cheap antabuse
 265. Pingback: buy clomid
 266. Pingback: clomid
 267. Pingback: online clomid
 268. Pingback: clomid online
 269. Pingback: cheap clomid
 270. Pingback: buy cheap clomid
 271. Pingback: clomid for men
 272. Pingback: clomid for women
 273. Pingback: cialis generic
 274. Pingback: clomid for sale
 275. Pingback: valtrex
 276. Pingback: buy valtrex
 277. Pingback: online valtrex
 278. Pingback: valtrex online
 279. Pingback: cheap valtrex
 280. Pingback: buy cheap valtrex
 281. Pingback: valtrex dosage
 282. Pingback: valtrex generic
 283. Pingback: valtrex dosing
 284. Pingback: generic valtrex
 285. Pingback: what is valtrex
 286. Pingback: cost of valtrex
 287. Pingback: valtrex website
 288. Pingback: valtrex brand name
 289. Pingback: good rx valtrex
 290. Pingback: buy female viagra
 291. Pingback: female viagra
 292. Pingback: buy prednisolone
 293. Pingback: prednisolone
 294. Pingback: cheap prednisolone
 295. Pingback: prednisolone 20 mg
 296. Pingback: methylprednisolone
 297. Pingback: prednisolone costs
 298. Pingback: prednisolone cream
 299. Pingback: cipro
 300. Pingback: buy cipro
 301. Pingback: online cipro
 302. Pingback: cipro online
 303. Pingback: cheap cipro
 304. Pingback: buy cheap cipro
 305. Pingback: cipro side effects
 306. Pingback: cipro antibiotic
 307. Pingback: cipro hc
 308. Pingback: cipro medication
 309. Pingback: cipro for uti
 310. Pingback: what is cipro
 311. Pingback: cipro dosing
 312. Pingback: cipro dosage
 313. Pingback: cipro eye drops
 314. Pingback: warnings for cipro
 315. Pingback: cipro 500 mg
 316. Pingback: cipro 500
 317. Pingback: zoloft
 318. Pingback: zoloft sertraline
 319. Pingback: buy zoloft
 320. Pingback: online zoloft
 321. Pingback: zoloft online
 322. Pingback: cheap zoloft
 323. Pingback: buy cheap zoloft
 324. Pingback: zoloft medication
 325. Pingback: zoloft dosage
 326. Pingback: zoloft generic
 327. Pingback: zoloft for anxiety
 328. Pingback: zoloft reviews
 329. Pingback: generic zoloft
 330. Pingback: generic for zoloft
 331. Pingback: what is zoloft
 332. Pingback: zoloft withdrawal
 333. Pingback: zoloft dosing
 334. Pingback: dr gunter zoloft
 335. Pingback: zoloft and alcohol
 336. Pingback: lexapro vs zoloft
 337. Pingback: zoloft weight gain
 338. Pingback: weaning off zoloft
 339. Pingback: zoloft 50 mg
 340. Pingback: dosage of zoloft
 341. Pingback: zoloft recall
 342. Pingback: sertraline zoloft
 343. Pingback: lexapro
 344. Pingback: buy lexapro
 345. Pingback: online lexapro
 346. Pingback: lexapro online
 347. Pingback: cheap lexapro
 348. Pingback: buy cheap lexapro
 349. Pingback: lexapro medication
 350. Pingback: lexapro generic
 351. Pingback: lexapro dosage
 352. Pingback: lexapro reviews
 353. Pingback: generic lexapro
 354. Pingback: what is lexapro
 355. Pingback: levitra generic
 356. Pingback: sildenafil citrate
 357. Pingback: lexapro withdrawal
 358. Pingback: lexapro dosing
 359. Pingback: lexapro 10 mg
 360. Pingback: sildenafil 100mg
 361. Pingback: augmentin 875 mg
 362. Pingback: lexapro 5mg
 363. Pingback: amiodarone 200 mg
 364. Pingback: lexapro overdose
 365. Pingback: lexapro vs celexa
 366. Pingback: lipitor generic
 367. Pingback: simvastatin 20 mg
 368. Pingback: lexapro half life
 369. Pingback: lexapro for pain
 370. Pingback: diflucan 150 mg
 371. Pingback: levitra 20 mg
 372. Pingback: propranolol
 373. Pingback: buy propranolol
 374. Pingback: online propranolol
 375. Pingback: propranolol online
 376. Pingback: cheap propranolol
 377. Pingback: propranolol dosage
 378. Pingback: propranolol hcl
 379. Pingback: propranolol er
 380. Pingback: propranolol 40mg
 381. Pingback: propranolol 10 mg
 382. Pingback: propranolol 10mg
 383. Pingback: propranolol 40 mg
 384. Pingback: ampicillin
 385. Pingback: buy ampicillin
 386. Pingback: online ampicillin
 387. Pingback: ampicillin online
 388. Pingback: cheap ampicillin
 389. Pingback: ampicillin for uti
 390. Pingback: lisinopril
 391. Pingback: buy lisinopril
 392. Pingback: online lisinopril
 393. Pingback: lisinopril online
 394. Pingback: cheap lisinopril
 395. Pingback: lisinopril 10mg
 396. Pingback: lisinopril dosage
 397. Pingback: lisinopril 20 mg
 398. Pingback: lisinopril cough
 399. Pingback: what is lisinopril
 400. Pingback: lisinopril generic
 401. Pingback: lisinopril 5mg
 402. Pingback: lisinopril dosing
 403. Pingback: zestril lisinopril
 404. Pingback: lisinopril 20mg
 405. Pingback: lisinopril 40 mg
 406. Pingback: lisinopril 2.5 mg
 407. Pingback: lisinopril 10 mg
 408. Pingback: lisinopril dose
 409. Pingback: lisinopril 5 mg
 410. Pingback: nolvadex
 411. Pingback: buy nolvadex
 412. Pingback: online nolvadex
 413. Pingback: nolvadex online
 414. Pingback: cheap nolvadex
 415. Pingback: buy cheap nolvadex
 416. Pingback: nolvadex for sale
 417. Pingback: nolvadex for men
 418. Pingback: nolvadex on cycle
 419. Pingback: nolvadex dosage
 420. Pingback: nolvadex tamoxifen
 421. Pingback: nolvadex pct
 422. Pingback: trazodone
 423. Pingback: buy trazodone
 424. Pingback: online trazodone
 425. Pingback: trazodone online
 426. Pingback: cheap trazodone
 427. Pingback: trazodone 50 mg
 428. Pingback: trazodone for dogs
 429. Pingback: trazodone dosage
 430. Pingback: trazodone hcl
 431. Pingback: what is trazodone
 432. Pingback: trazodone 100 mg
 433. Pingback: trazodone overdose
 434. Pingback: trazodone generic
 435. Pingback: desyrel trazodone
 436. Pingback: online cialis
 437. Pingback: trazodone 50mg
 438. Pingback: cialis online
 439. Pingback: trazodone class
 440. Pingback: cheap cialis
 441. Pingback: buy cheap cialis
 442. Pingback: cialis
 443. Pingback: trazodone uses
 444. Pingback: cialis generic
 445. Pingback: cialis 20
 446. Pingback: buy cialis online
 447. Pingback: cialis on line
 448. Pingback: cialis 20mg
 449. Pingback: cialis.com
 450. Pingback: cialis cost
 451. Pingback: cialis canada
 452. Pingback: cialis samples
 453. Pingback: what is cialis
 454. Pingback: canadian cialis
 455. Pingback: cialis from canada
 456. Pingback: cialis for sale
 457. Pingback: cost of cialis
 458. Pingback: cialis 5mg
 459. Pingback: cialis 5 mg
 460. Pingback: viagra cialis
 461. Pingback: cialis medication
 462. Pingback: cialis for women
 463. Pingback: cialis sale
 464. Pingback: discount cialis
 465. Pingback: cialis or viagra
 466. Pingback: cialis website
 467. Pingback: cialis 10mg
 468. Pingback: viagra pills
 469. Pingback: biaxin generic
 470. Pingback: biaxin antibiotic
 471. Pingback: biaxin coupon
 472. Pingback: biaxin coupons
 473. Pingback: fluoxetine hcl
 474. Pingback: fluoxetine 20 mg
 475. Pingback: prozac generic
 476. Pingback: prozac medication
 477. Pingback: fluoxetine 10 mg
 478. Pingback: alprostadil
 479. Pingback: alprostadil price
 480. Pingback: cialis oral jelly
 481. Pingback: buy cialis
 482. Pingback: 2019
 483. Pingback: casino real money
 484. Pingback: real money casino
 485. Pingback: parx online casino
 486. Pingback: hyper casinos
 487. Pingback: free online casino
 488. Pingback: mgm online casino
 489. Pingback: bovada casino
 490. Pingback: doubledown casino
 491. Pingback: hollywood casino
 492. Pingback: chumba casino
 493. Pingback: firekeepers casino
 494. Pingback: high 5 casino
 495. Pingback: gsn casino
 496. Pingback: gsn casino games
 497. Pingback: gsn casino slots
 498. Pingback: casino blackjack
 499. Pingback: zone online casino
 500. Pingback: real casino
 501. Pingback: las vegas casinos
 502. Pingback: casino games free
 503. Pingback: casino bonus
 504. Pingback: free online slots
 505. Pingback: lady luck
 506. Pingback: free slots games
 507. Pingback: best online casino
 508. Pingback: online gambling
 509. Pingback: slots online
 510. Pingback: online slots
 511. Pingback: real casino slots
 512. Pingback: play slots
 513. Pingback: online slot games
 514. Pingback: vegas casino slots
 515. Pingback: vegas slots online
 516. Pingback: slot games
 517. Pingback: play slots online
 518. Pingback: free slots
 519. Pingback: slots free
 520. Pingback: caesars slots
 521. Pingback: slots free games
 522. Pingback: vegas world slots
 523. Pingback: old vegas slots
 524. Pingback: slots lounge
 525. Pingback: pch slots
 526. Pingback: caesars free slots
 527. Pingback: house of fun slots
 528. Pingback: slots of vegas
 529. Pingback: vegas slots
 530. Pingback: free vegas slots
 531. Pingback: penny slots
 532. Pingback: scatter slots
 533. Pingback: buffalo gold slots
 534. Pingback: liberty slots
 535. Pingback: my vegas slots
 536. Pingback: free slots 777
 537. Pingback: slots games
 538. Pingback: slots games free
 539. Pingback: hypercasinos
 540. Pingback: gambling sites
 541. Pingback: slot machines

Comments are closed.