RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH

2. Pendidikan dan Pematangan Sultan Raja Mahmud sejak kecil sudah menampakkan tanda-tanda kelak akan menjadi orang besar. Apa-apa asuhan emak saudara (bibi)-nya, juga Daeng Kamboja dan Raja Haji (ayah saudara/pamannya), menjadi penting bagi pertumbuhkembangannya sehingga mencapai kanak-kanak sampai remaja atau akil balig. Tentulah kepadanya sudah diberikan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya… Read more“RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH”

RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH

Sejak Kanak-Kanak Menjadi Sultan Kerajaan Riau Lingga johorPahang sejak Yang Dipertuan Besar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah telah memantapkan kedudukan pusat kerajaan di Ulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Beliau dilantik menjadi sultan pada 4 Oktober 1722. Sejak saat itu Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang mempunyai jabatan baru di bawah sebagai “pembantu“ Yang Dipertuan… Read more“RIWAYAT HIDUP SULTAN MAHMUD RI’AYAT SYAH”